top of page

Lähtijät puhumaan

Tilaa Lähtijät pitämään puheenvuoro esimerkiksi asiakastilaisuudessa tai  koulutuspäivässä.

Lähtijät-tutkimus.jpg

Millaisia puheenvuoroja?

Puheenvuoromme pohjautuvat vankkaan tutkimusdataan, keräämiimme tosielämän tarinoihin sekä pitkään johtajuuskokemukseemme eri yrityksissä. Yhdistämme puheessamme dataa, konkretiaa, tarinallisuutta ja positiivisuutta.

 

Räätälöimme puheemme monipuolisesti erilaisten työelämäteemojen ympärille.

  • Tulevaisuuskestävä johtaminen

  • Lähtemisen syyt ja kustannukset

  • Työpaikan veto- ja pitovoimatekijät

  • Näkökulmat entistä paremman työntekijäkokemuksen rakentamiseen 

  • Inhimillinen johtamisote

 

Toimimme mielellämme myös erilaisissa työelämä- ja bisnespaneeleissa sekä pidämme lievpodcasteja räätälöitynä kulloisenkin tilaisuuden luonteeseen.

bottom of page